Ochrona klimatu - Sesja I


Cykl sesji pt. "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu"
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (SONP/SN/463810/2020).

Sesja I: 9-10 listopada 2020 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM/YouTube - wymagana rejestracja

UWAGA: KLIKNIĘCIE NA TYTULE WYKŁADU LUB WARSZTATU PRZEKIEROWUJE DO FILMU ZAREJESTROWANEGO NA YOU TUBE!!!

Program:

Poniedziałek 9 listopada 2020, g. 12.30-14.00

Wykład główny:
„Promieniowanie jonizujące a syndrom radiofobii”


dr inż, prof. NCBJ Andrzej Strupczewski
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)

Wtorek 10 listopada 2020, g. 9.00-16.00


W trakcie warsztatów krótkie pokazy interaktywnych eksponatów Fundacji Eureka dotyczących energii jądrowej i promieniowania jonizującego.

Informacja wprowadzająca:

Forum dyskusyjne ma na celu zmniejszenie lub zniwelowanie często występującego syndromu "radiofobii" w społeczeństwie, które może wynikać z braku świadomości powszechności promieniowania ze źródeł naturalnych. Poza tym chce zwrócić uwagę społeczeństwa a w szczególności młodzieży na korzyści płynące z zastosowania reakcji jądrowych, promieniowania i ogólnie energii jądrowej. Wykładowcą wiodącym będzie dr inż., prof. NCBJ A. Strupczewski - specjalista w zakresie popularyzacji wiedzy o energii jądrowej i autor książki "Nie bójmy się energetyki jądrowej".
Poruszone będą ogólne aspekty energetyki jądrowej takich jak: promieniowanie jonizujące wokół nas w technice jądrowej i medycynie, mechanizm reakcji jądrowych (rozszczepienie, synteza), wydajność paliwa jądrowego w porównaniu z innymi paliwami, podstawy konstrukcji elektrowni jądrowych i urządzeń medycznych stosujących radioizotopy.