Doświadczenie Younga

Doświadczenie Younga (rok 1801) znajduje się w ogrodzie przy Schronisku Młodzieżowym "Cuma" przy ul. Monte Cassino 19A w Szczecinie. Modeluje ono przy pomocy fal akustycznych (dźwięku) interferencję (czyli nakładanie się) fal świetlnych po przejściu przez dwie szczeliny. Doświadczenie zostało uruchomione we wrześniu 2008 roku i jest nieodpłatnie dostępne dla zwiedzających.