Zarząd

Prezes Zarządu Fundacji:

prof. Mariusz P. Dąbrowski (prezes@fundacja-eureka.edu.pl)

Wiceprezes Zarządu Fundacji:

prof. Konrad Czerski (wiceprezes@fundacja-eureka.edu.pl)

Członek Zarządu Fundacji:

dr Mateusz Paczwa (m.paczwa@fundacja-eureka.edu.pl)