Ochrona klimatu


Cykl sesji pt. "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu"
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (dawniej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (SONP/SN/463810/2020).

Sesja III: 24-25 maja 2021 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja

Transmisja zdalna na You Tube - bez rejestracji

Link do wykładów sesji I i II na You Tube.

Możliwe będzie zadawanie pytań ekspertom poprzez ZOOM oraz YT.

Program:

Poniedziałek 24 maja 2021, g. 12.30-14.00

Wykład główny:

"Doskonały miks energetyczny dla ochrony klimatu"

prof. Wacław Gudowski
(Królewski Instytut technologiczny (KTH) Sztokholm; Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)

Wtorek 25 maja 2021, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne (z udziałem ekspertów, publiczności i młodzieży)

Eksperci: prof. W. Gudowski, prof. Z.K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, prof. S. Domek (ZUT), mgr inż. Władysław Kiełbasa, dr inż. J. Sierchuła (PP, NCBJ)


W trakcie warsztatów krótkie pokazy interaktywnych eksponatów Fundacji Eureka dotyczących ochrony klimatu (smog) oraz generacji energii.

Informacja wprowadzająca:

W trakcie Forum poruszone będą aspekty klimatyczne związane z energetyką jądrową jako bezemisyjną, czyli nie prowadzącą do emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych dla zdrowia substancji do atmosfery. Wspomniane będą odnawialne źródła energii, które wraz z energią jądrową mogą także być źródłami pierwotnymi dla energetyki wodorowej. Omówiony zostanie idealny układ bezemisyjnych źródeł jaki ma miejsce w Szwecji (głównie energetyka wodna oraz jądrowa).

Motywacją do podjęcia takiej dyskusji jest chęć uświadomienia społeczeństwu pozytywnego wpływu wprowadzenia energii jądrowej jako chroniącej klimat na Ziemi i mogącej działać wspólnie z innymi źródłami czystej energii. Wykładowcą wiodącym będzie dr hab., prof. NCBJ Wacław Gudowski emerytowany profesor Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie, Szwecja.