Forum dyskusyjne Fundacji Eureka - Klimat


Nasze pierwsze Forum (lata 2020-21) miało tytuł "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu" i składało się z 4 sesji tematycznych. Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (dawniej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (SONP/SN/463810/2020).