Cele

„Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha” została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 29 października 2012 roku i zarejestrowana w sądzie w dniu 7 stycznia 2013 roku. Jej patronem jest prof. Jerzy Stelmach – uczony szczeciński, który w latach 2000-2011 najpierw w Szczecinie a potem na terenie całej Polski propagował interaktywne metody nauczania polegające na poglądowym przedstawianiu często uznawanych powszechnie za trudne do zrozumienia prawdy naukowe. Fundacja została utworzona przez grono przyjaciół profesora w uznaniu jego zasług dla popularyzacji i rozwoju nauki z myślą o dalszym kontynuowaniu i rozwijaniu na wielu różnych płaszczyznach dzieła wspierania nauki i edukacji poprzez instytucję pożytku publicznego działającą na zasadach non-profit.

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej oraz wspieranie działalności społecznie użytecznej organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w szczególności poprzez:

1. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2. wspomaganie prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych, społecznych i humanistycznych,

3. promocja nauki, a w szczególności nauk przyrodniczych i technicznych, także poprzez edukację interaktywną,

4. wspomaganie nauczania nauk przyrodniczych i technicznych,

5. wspieranie uzdolnionej młodzieży,

6. rozwijanie kontaktów i współpracy między uczelniami i organizacjami, w szczególności prowadzącymi edukację interaktywną,

7. wspieranie rozwoju naukowego,

8. działalność charytatywną,

9. prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Aktualnie Fundacja opiekuje się utworzoną w 2002 roku przez jej Patrona wystawą „Eureka” oraz jej filiami „Eureką Ruchu” oraz „Astronomiczną Eureką”. Fundacja będzie kontynuować program Naszego Patrona polegający na konstrukcji 10 najpiękniejszych eksperymentów z fizyki w Szczecinie (obecnie istnieją trzy z nich: doświadczenie Cavendisha, wahadło Foucault oraz doświadczenie Younga) oraz innych interaktywnych eksponatów.