Wsparcie

Wesprzyj naszą fundację!


Obecnie wszelkie środki finansowe pozyskane przez Fundację są przeznaczane na utrzymanie i obsługę naszych interaktywnych wystaw. Aby jednak sprostać dziełu zaproponowanemu przez Naszego Patrona tj. dziełu konstrukcji 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki oraz być może stworzeniu w przyszłości prawdziwego centrum nauki w Szczecinie, czego prekursorem w Polsce był prof. Jerzy Stelmach, fundacja potrzebuje wsparcia finansowego bądź rzeczowego. Jeden z funduszy celowych jest przeznaczony na tworzenie nowych interaktywnych eksponatów – donatorzy będą honorowani w ten sposób, że ich nazwiska lub nazwy zostaną umieszczone na specjalnych tabliczkach opisujących eksponaty tak, aby każdy zwiedzający wystawy mógł się dowiedzieć, kto był sponsorem. Darowizny finansowe można przekazywać na konto fundacji:


Alior Bank 79 2490 0005 0000 4530 1852 2168


Fundacja jako cel statutowy stawia sobie także intensywne wspieranie najzdolniejszych studentów i doktorantów, którzy chcieliby prowadzić interesujące badania naukowe. Rada Fundacji skupia uznane autorytety naukowe, które mogą to dzieło monitorować swoim doświadczeniem fachowym. W tym zakresie fundacja współpracuje także z Fundacją Centrum Kopernika założoną przez ks. prof. Michała Hellera.


Zapraszamy do współpracy także inne instytucje, stowarzyszenia i fundacje zainteresowane współpracą w zakresie naszych celów statutowych.