Ochrona klimatu - sesja IV


Cykl sesji pt. "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu"
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/463810/2020).

Sesja IV: 8-9 listopada 2021 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja

Transmisja zdalna na You Tube - bez rejestracji

Link do wykładów sesji I, II i III na You Tube.

Możliwe będzie zadawanie pytań ekspertom poprzez ZOOM oraz YT.


Program:

Poniedziałek 8 listopada 2021, g. 17.00-18.30

Wykład główny:

„Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych dla ochrony klimatu”

prof. Zbigniew Konrad Czerski (Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Eureka)

Wtorek 9 listopada 2021, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne (z udziałem ekspertów, publiczności i młodzieży)


W trakcie warsztatów krótkie pokazy pokazy interaktywnych eksponatów Fundacji Eureka ukazujących działanie praw fizyki w reaktorach jądrowych.

Sesja IV jest kontynuacją dyskusji zapoczątkowanej sesją I z 9-10.11.2020, sesją II z 22-23.02.2021 oraz sesją III z 24-25.05.2021 z nagranymi wykładami i warsztatami na YouTube.

Informacja wprowadzająca:

Forum dyskusyjne ma na celu przybliżenie społeczeństwu najnowszych technologii reaktorów jądrowych tzw. IV generacji i ich jeszcze większych zalet wobec obecnie pracujących w przemyśle reaktorów II i III generacji. Głównie chodzi o dwa reaktory które są wpisane do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Rządu RP oraz wymienionych w dokumencie pt. „Raport Zespołu ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych” powołanego przez Ministra Energii z 2018 roku - reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem (HTGR) oraz reaktora dwupłynowego (DFR). Istotną cechą tych reaktorów jest ich tzw. inherentne bezpieczeństwo polegające na zastosowaniu samoczynnych zabezpieczeń opartych o naturalne prawa fizyki. Reaktory te oprócz bardziej ekonomicznego wytwarzania prądu elektrycznego mogą być znakomitym źródłem ciepła procesowego dla przemysłu chemicznego a w dalszej przyszłości do produkcji wodoru. Wykładowcą wiodącym będzie prof. dr hab. Konrad Czerski - współtwórca patentu (DFR WO2013041085-A2) reaktora dwupłynowego ().

Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne oraz Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej.

Projekty dotyczące nowych koncepcji reaktorów jądrowych: