Forum dyskusyjne Fundacji Eureka - Czyste Źródła Energii


Nasze czwarte Forum ma tytuł "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu" i składa się z 6 sesji tematycznych. Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).

Temat Sesji I (15-16.12.2022) tego Forum to: "Czym jest energia i jak jej użyteczne zasoby gwarantują nam coraz wygodniejsze życie?".

Temat Sesji II (29-30.05.2023) tego Forum to: "Energia słoneczna jako naturalny element krajobrazu Ziemi".

Temat Sesji III (26-27.06.2023) tego Forum to: "Wykorzystanie energii wiatrowej i jej ograniczenia".

Temat Sesji IV (29-30.09.2023) tego Forum to: "Energia geotermiczna - geneza i jej wykorzystanie w praktyce".

Temat Sesji V (9-10.11.2023) tego Forum to: "Projektowanie i budowa czystych dla środowiska reaktorów jądrowych.".

Temat Sesji VI (03.2024) tego Forum to: "Jak efektywnie połączyć ze sobą różne źródła energii?".

Transmisje zdalne na YouTube