10 Eksperymentów

10 Najpiękniejszych Eksperymentów z Fizyki w Szczecinie to inicjatywa Patrona Naszej Wystawy prof. Jerzego Stelmacha. Została ona zainaugurowana w dniu 5 września 2005 roku uruchomieniem wahadła Foucault w wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wahadło miało długość 28,5 metra oraz ważyło 76 kilogramów i było drugim co do długości w Polsce. Obecnie znajduje się ono w nawie bocznej wieży widokowej Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie i ma długość 16m. Następnie w październiku 2006 roku uruchomiony został eksperyment Cavendisha w hallu Wydziału Matematyczno-Fizycznego US. We wrześniu 2008 roku uruchomiony został eksperyment Younga w ogrodzie schroniska młodzieżowego CUMA przy ul. Monte Cassino w Szczecinie.

Pełna lista 10 eksperymentów to:

1. Pomiar Eratostenesa (ok. roku 230 p.n.e.) – pomiar obwodu Ziemi - w planie na 2014 rok
2. Eksperyment Galileusza (rok 1600) – spadek swobodny ciał o różnej masie
3. Eksperyment Galileusza (rok 1600) – obserwacja ruchu ciał staczających się z równi pochyłej
4. Eksperyment Newtona (lata 1665-1666) – rozszczepienie światła za pomocą pryzmatu
5. Eksperyment Cavendisha (rok 1798) – wyznaczenie stałej grawitacji G za pomocą wagi skręceń – Hall WMF US – Październik 2006
6. Doświadczenie Younga (rok 1801) – interferencja światła na dwóch szczelinach – schronisko CUMA – wrzesień 2008
7. Wahadło Foucaulta (rok 1851) – doświadczalne potwierdzenie ruchu obrotowego Ziemi – wieża Zamku – wrzesień 2005 - obecnie nawa wieży widokowej Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie
8. Doświadczenie Millikana (rok 1909) – wyznaczenie ładunku elektronu za pomocą spadającej w polu elektrycznym kropli oleju
9. Eksperyment Rutherforda (rok 1911) – odkrycie jądra atomowego –
w planie na 2017 rok
10. Doświadczenie Davissona i Germera (rok 1927) – dyfrakcja elektronów na podwójnej szczelinie