Wystawy i Pokazy Mobilne

Wystawy i pokazy mobilne.


Fundacja Eureka proponuje kilka form działalności mobilnej, czyli prezentację naszej wystawy lub wykonanie interaktywnego pokazu w Państwa instytucji (szkole, firmie, na imprezie okolicznościowej itp.).

1)"Pokaz z gazami"


Pokaz może być wykonany przez naszych animatorów przy pomocy minimum 1-2 stołów ustawionych na scenie lub w pomieszczeniach typu klasa, sala gimnastyczna, hall itp. Nasi pracownicy przedstawiają kolejno zaskakujące doświadczenia z gazami: z bardzo zimnym ciekłym azotem o temperaturze około -196 stopni Celsjusza, z cięższym od powietrza dwutlenkiem węgla, implozją - przeciwieństwem eksplozji, czyli wybuchu, z przemianą adiabatyczną, czyli prostym sposobem na wytworzenie kostek lodu za pomocą gazów itp. (cały czas staramy się tę formę prezentacji uatrakcyjniać i dodawać do niej nowe elementy). Pokaz trwa około 40 minut. Istnieje możliwość podejścia uczestników do stanowiska po zakończeniu głównego widowiska i dyskusji z animatorami. W razie potrzeby pokazy mogą być powtarzane wielokrotnie. Bazowy koszt wykonania takiego pokazu na miejscu u Państwa to 1500 zł netto. Jednak każda wizyta jest rozpatrywana indywidualnie i na ostateczną opłatę mają wpływ takie czynniki jak: koszty transportu, długość pokazu, powtarzalność, ilość zużytych odczynników i materiałów itp.

2) "Wystawy mobilne"


Możemy zaoferować dwa warianty wystawy mobilnej:


a) Animatorzy oprowadzają zorganizowane grupy zwiedzających (najlepiej po ok. 30 osób) po ustawionej wcześniej na miejscu u Państwa wystawie w ustalonych wcześniej odstępach czasu. Po przedstawieniu zjawisk za pomocą eksponatów jest czas wolny na indywidualne dalsze zwiedzanie i samodzielne wykonanie doświadczeń.


b) Goście zwiedzają wystawę indywidualnie, a animatorzy wyjaśniają im wszelkie wątpliwości i przekazują uwagi. Do wszystkich naszych eksponatów dołączone są tabliczki z opisem zjawiska fizycznego i obsługi danego urządzenia.
Wymagania dla przeprowadzenia wystawy to zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia lub namiotu o powierzchni co najmniej 100 metrów kwadratowych z 8 stolikami, 3 krzesłami oraz odpowiedniej infrastruktury, w szczególności dostępu do energii elektrycznej (2 niezależne źródła prądu 220V z kilkoma gniazdkami każde).

Przykładowa lista eksponatów wystawy mobilnej to:
1.Dmuchawa – latająca piłka w strumieniu powietrza.
2.Prawo Bernoulliego - przyciąganie się piłek pod wpływem wiatru.
3.Bęben – fala akustyczna.
4.Czasze paraboliczne – akustyczny telefon.
5.Powracająca szpulka.
6.Wirujące koło Maxwella.
7.Wahadło Newtona – sprężyście zderzające się kule.
8.Czy jesteśmy naelektryzowani? - baterie z naszych dłoni.
9.Generator Van de Graaffa.
10.Kula plazmowa - wyładowania elektryczne pod kontrolą.
11.Wirujący bąk wodny.
12.Uranowa wirówka – jak rozdzielić izotopy uranu?
13.Krążki Stelmacha –jak skonstruować jądro atomowe?
14.Bariery bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
15.Czas połowicznego rozpadu pierwiastków.
16.Czy wiesz, że a2 + b2 = c2? Wodne twierdzenie Pitagorasa.

Czas prezentacji ekspozycji jest ustalany indywidualnie. Okres trwania wystawy może obejmować od kilku godzin do nawet wielu dni. Koszt przeprowadzenia wystawy mobilnej za każdym razem jest ustalany indywidualnie i zależy on od liczby prezentowanych eksponatów, liczby grup zwiedzających, lokalizacji i wynikającej z niej kosztów transportu, czasem trwania wystawy, wymaganą liczbą animatorów koniecznych do obsługi wystawy itp. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub emailowy z określeniem swoich wstępnych oczekiwań co do szczegółów.


Powyższe nasze propozycje (pokaz i wystawa mobilna) można połączyć ze sobą. Dla sprawnego przebiegu i organizacji takiego przedsięwzięcia wskazany jest kontakt z Fundacją z dużym wyprzedzeniem (najlepiej kilka miesięcy wcześniej) w celu wypracowania odpowiedniej indywidualnej formuły konkretnej wystawy. Oczywiście nawet przy późnych zgłoszeniach będziemy starali się w miarę możliwości Państwa usatysfakcjonować.


Zapraszamy do składania ofert!