Eksperyment Cavendisha

Eksperyment Cavendisha wykonany przez niego w 1798 roku polegał na wyznaczeniu stałej grawitacji G za pomocą wagi skręceń. W październiku 2006 roku dokładna replika tego eksperymentu została ustawiona w hallu Wydziału Matematyczno-Fizycznego US. Od lipca 2015 roku ze względu na zwiększone w tym budynku wymogi przeciwpożarowe eksperyment jest niedostępny dla zwiedzających i Fundacja poszukuje dla niego nowego miejsca.

Ten eksperyment sprawdzający poprawność teorii powszechnego ciążenia Newtona dał podwaliny do powstania ogólnej teorii względności Einsteina, która przewidziała istnienie czarnych dziur w kosmosie i fal grawitacyjnych. Te ostatnie zostały odkryte 11 września 2015 roku przez amerykański interferometr LIGO co zostało ogłoszone w dniu 11 lutego 2016 roku.