Atomowa EurekaWystawa "Atomowa Eureka E=mc2" została opracowana przez prof. Jerzego Stelmacha wraz z prof. Mariuszem P. Dąbrowskim i wykonana przez współpracowników na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach kampanii informacyjnej dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Jej otwarcie nastąpiło w dniu 24 stycznia 2011 roku.

Wystawa ukazuje sposoby generacji energii z jądra atomowego za pomocą prostych interaktywnych eksperymentów oraz zawiera szczegółowe opisy dla zjawisk fizycznych jakie zachodzą wewnątrz atomów.

Wystawa jest częścią naszej podstawowej ekspozycji "Eureka Główna" przy ul. Ściegiennego 42 - dostępna dla wszystkich zwiedzających wystawę. Od momentu jej otwarcia wystawę zwiedziło ponad 40.000 osób.

Fundacja ma opracowaną koncepcję i planuje zrealizować kolejny zestaw eksponatów dotyczących tej tematyki pod hasłem "Atomowa Eureka II".