Ochrona klimatu - Sesja II


Cykl sesji pt. "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu"
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (dawniej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (SONP/SN/463810/2020).

Sesja II: 22-23 lutego 2021 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja

Transmisja zdalna na You Tube - bez rejestracji

Link do wykładów sesji I z 9-10.11.2020 na You Tube.

Program:

Poniedziałek 22 lutego 2021, g. 12.30-14.00

Wykład główny:
„Aspekty lokalizacyjne oraz bezpieczeństwa energetyki jądrowej”

dr Sławomir Potempski
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)

Wtorek 23 lutego 2021, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne (z udziałem ekspertów, publiczności i młodzieży)

Eksperci: dr S. Potempski, prof. Sz. Malinowski, prof. Z.K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, prof. A. Strupczewski, dr A. Kaszko


W trakcie warsztatów krótkie pokazy analiz bezpieczeństwa online oraz prezentacja interaktywnych eksponatów Fundacji Eureka dotyczących bezpieczeństwa reaktorów jądrowych.

Informacja wprowadzająca:

Sesja II ma na celu przybliżenie społeczeństwu zagadnień bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i analiz bezpieczeństwa energetyki jądrowej w kontekście analiz bezpieczeństwa
innych aktywności przemysłowych bądź cywilizacyjnych człowieka. Analizy bezpieczeństwa są oparte na metodach statystycznych. W trakcie wykładu i warsztatów pojawią się pojęcia z tej dziedziny w zastosowaniu do konkretnej pragmatyki przemysłowej. Uzasadnieniem do tego działania jest konieczność zmniejszenia lub zniwelowania często występującego syndromu NIMBY (Not In My BackYard – Nie W Moim Ogródku) w społeczeństwie oraz zniwelowania przesadzonej obawy przed instalacjami jądrowymi poprzez analizę porównawczą prawdopodobieństw różnych zdarzeń losowych. Wykładowcą wiodącym będzie dr Sławomir Potempski z NCBJ - specjalista w zakresie badań nad prognozowaniem zagrożeń w przemyśle.