Fora Dyskusyjne: Wprowadzenie


Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha od 15 grudnia 2017 roku wykładem prof. M.P. Dąbrowskiego pt. "Czym była Gwiazda Betlejemska?" zainicjowała nowe przedsięwzięcie polegające na wymianie myśli oraz dyskusji na różne ciekawe kontrowersyjne tematy dotyczące nauki, kultury oraz społeczeństwa.

Od 9 listopada 2020 roku Fundacja Eureka organizuje fora dyskusyjne na temat energetyki jądrowej oraz najnowszych osiągnięć nauki.

Fora są transmitowane zdalnie na bieżąco na ZOOM oraz dostępne jako filmy na YouTube.

Pierwsze Forum (lata 2020-21) miało tytuł "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu".

Drugie Forum (lata 2021-22) odbyło się pod hasłem SPiN-aj naukę.

Trzecie Forum (rok 2022) odbyło się pod hasłem Źródła energii przyszłości dla ochrony klimatu.

Czwarte Forum (lata 2022-24) odbywa się pod hasłem Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu.

Piąte Forum (lata 2023-25) odbywa się pod hasłem Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa.