SPiNDays


SPiNDays zostały zainaugurowane przez "Porozumienie Społeczeństwo i Nauka" w 2015 roku i kontynuowane jest przez "Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPiN" od 2019 roku. SPiNDays organizowane są od 2016 roku w Międzynarodowym Dniu Centrów i Muzeów Nauki
(International Science Center and Science Museums Day) i jest to 10 listopada.

Fundacja Eureka wzięła udział w 5 takich dniach. Poniżej wymienione są działania wykonane w tym zakresie (od najnowszych do nastarszych)..


e-SPiNDay 2020 - 10.11.2020 (online), godz. 9.00-17.30


17.00-17.30 - Wykład popularny pt. "Pseudo-fraktalna geometria Covid-19 a zdolność przyklejania się i co to ma wspólnego z czarną dziurą" (prof. M.P. Dąbrowski)9.00-16.00 - Warsztaty dyskusyjne pt. "Promieniowanie jonizujące a syndrom radiofobii" (prof. A. Strupczewski, prof. Z.K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, dr T. Denkiewicz)

9.00 – 10.00 „Promieniowanie jonizujące w naturze”

12.00 – 13.00 „Elektrownie jądrowe a promieniowanie jonizujące”
15.00 -16.00 „Czy radiofobia jest uzasadniona?”


SPiNDay 2018 - 10.11.2018


Forma: Wykład (ok. 45 minut) prof. M.P. Dąbrowskiego pt. „Nauka polska w 100-lecie odzyskania niepodległości” a następnie zwiedzanie (ok. 45 min) z animatorem naszej wystawy.


Termin: 10 listopada 2018 (sobota) godz. 10.00 – 11.30 oraz 12.30 – 14.00.


Miejsce: ul. Ściegiennego 42, Szczecin


SPiNDay 2017 - 10.11.2017


Forma: Wykład (ok. 45 minut) prof. M.P. Dąbrowskiego pt. „Kogeneracja jądrowa (wytwarzanie prądu i ciepła równocześnie) jako przyszłościowa metoda pozbycia się smogu z polskich miast” a następnie zwiedzanie (ok. 45 min) z animatorem naszej wystawy.


Termin: 10 listopada 2017 (piątek) godz. 10.00 – 11.30 oraz 11.30 - 13.00.


Miejsce: ul. Ściegiennego 42, Szczecin


SPiNDay 2016 - 10.11.2016


Forma: Wykład (45 min.) dla grup szkolnych (na zapisy) pt. „Energia jądrowa jako bezemisyjny sposób pozyskiwania energii” (prof. M.P. Dąbrowski) połączone na zakończenie ze zwiedzaniem wystawy (45 min.) pt. “Atomowa Eureka E = mc2”.


Termin: 10 listopada 2016, godz. 12.00 – 13.30 oraz 14.00 - 15.30.


Miejsce: ul. Ściegiennego 42, Szczecin


SPiNDay 2015 - 12.09.2015, godz. 12.00 – 13.00


Hasło: SPiN spina fizykę.


Atrybuty: Wirujące przedmioty i modele cząstek


Temat przewodni: spin (analog obrotu) jako wielkość fizyczna – podstawa mechaniki kwantowej (analog momentu obrotowego) oraz teorii cząstek elementarnych


Forma: Prelekcja prof. M.P. Dąbrowskiego pt. „Spin spina fizykę i ... SPiN” połączona z demonstracjami z użyciem eksponatów fundacji wykonanymi przez animatorów. Ideą jest wprowadzenie na temat roli obrotu i zachowania momentu obrotowego w fizyce oraz wyjaśnienie jaką rolę odgrywa spin w fizyce cząstek i dlaczego niektóre cząstki mają spin „do góry” a niektóre „w dół” oraz dlaczego niektóre z nich są „lewoskrętne” a niektóre „prawoskrętne”.