Działalność naukowa

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha prowadzi także działania w obszarze nauki. W tym zakresie angażuje się w prace badawcze z nauk przyrodniczych, organizację konferencji naukowych a także popularyzację najnowszych wyników badań naukowych.

W roku 2016 Fundacja była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej VARCOSMOFUN'16.


W trakcie konferencji wygłoszony został wykład popularny prof. Paula C.W. Daviesa pt.
Czy jesteśmy sami we Wszechświecie" (Are we Alone in the Universe?), który został zarejestrowany (z tłumaczeniem na język polski) na YouTube.


Konferencja składała się także z otwartej dla specjalistów sesji "Filozofia i granice fizyki i kosmologii" (Philosophy and cutting edge of physics and cosmology) na której wygłoszono cztery wykłady również zarejestrowane i udostępnione na YouTube (w jęz. angielskim):


1. prof. Krzysztof A. Meissner - Plato and modern physics


2. prof. Paul C.W. Davies - Where do the laws of physics come from?


3. prof. Thomas Naumann - Do we live in the Best of all Worlds? - The fine tuning of the constants of Nature


4. rev. prof. Michael Heller - How to justify the history of the universe?

Zapraszamy również do obejrzenia wykładu otwartego zorganizowanego przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego w dniu 11 maja 2015 roku wygłoszonego przez prof. dr hab. Clausa Kiefera z Uniwersytetu w Kolonii pt. Quantum origin of the universe" (Kwantowy początek Wszechświata).