Konkurs - sesja IV


Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy rysunek pt. „Jak wyobrażasz sobie kosmitów oraz kosmiczne zwierzęta?”

Film z ogłoszenia wyników konkursu.

Laureaci konkursu:

Nagroda główna - Bernadetta Bittner, SP nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

II Nagroda - Natalia Tomala, Akademickie Liceum w Gliwicach.

III Nagrody (równorzędne) - Laura Wyszyńska, SP w Mielenku Drawskim oraz Natasza Ochrońska, Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

Wyróżnienia:

1. Adam Starczyński, SP5 Wałcz
2. Aleksandra Jarczewska, SP3 Nowogard
3. Alicja_Milcz, SP1 Zlocieniec
4.Amelia Owczarska, Pracownia Rozwoju przez Sztukę, Goleniowski Dom Kultury
5. Amelka_Licak, Przedszkole Pinokio, Kraków
6. Aurelia Sobkowiak, SP Montessori, Gorzów Wlkp
7. Bartosz Konopinski, SP im J.Kusocińskiego w Suchaniu
8. Dawid Mazurkiewicz, Sp4 Białogard
9. Julia Rękawiecka, SP2 Słubice
10. Kajetan Strzelczyk, Publiczna SP w Jesionowie
11. Kamil Słowik, SP nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
12. Karolina Słowik, SP nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.
13. Maja Cywińska, SP1 w Złocieńcu
14. Maria Wojciechowska, Sp im. J.Kusocińskiego w Suchaniu
15. Nadia Jankowska, Stowarzyszenie Oświatowe-Dębno
16. Paulina Myszka, Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim
17. Paweł Rokicki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. K. Makuszynskiego w Kaliszu
18. Wiktoria Zienowicz, SP1 Nowogród Bobrzański
19. Zofia Tudek_SP im. Jana Pawła II w Lubiszynie
20. Zuzanna Świeczkowska, SP nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
21. Zuzanna Raj, SP1 w Stargardzie

Laureatom serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przesłanie prac!

Regulamin konkursu na najlepszy rysunek pt. „Jak wyobrażasz sobie kosmitów oraz kosmiczne zwierzęta?”

Film ogłaszający konkurs.
 

Organizator: Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha.

Cel: popularyzacja wiedzy na temat możliwości istnienia życia we Wszechświecie - konkurs towarzyszy Forum Dyskusyjnemu pt. „Fizyka, chemia, biologia i psychologia – jak może wyglądać życie na innych planetach?” prowadzonemu w dniach (14-19.02.2022) z udziałem ekspertów zajmujących się tą tematyką – patrz tutaj.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeznaczony głównie (ale nie wyłącznie) dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich.
2. Przewidziana jest jedna nagroda główna (1 miejsce) oraz dwie nagrody uzupełniające (2 i 3 miejsce). Nagrody przewidziane są w postaci książek o tematyce dotyczącej kosmosu oraz w postaci niewielkich eksponatów interaktywnych. Książka w ramach nagrody głównej będzie zawierała autograf jej autora.
3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać od 1 do 3 rysunków. Rysunki powinny być zeskanowane lub sfotografowane w formacie *.pdf i przesłane na adres email: info@fundacja-eureka.edu.pl w terminie do 18 lutego 2022 roku do godziny 16.00.
4. Oceny przesłanych rysunków dokona Jury po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody.
5. Oryginały nagrodzonych prac przedstawionych do konkursu stają się własnością organizatora konkursu i powinny być mu przesłane po jego rozstrzygnięciu jako warunek otrzymania nagrody. Organizator może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. Autor tych prac przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
6. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
9. Oceny projektów i przyznania nagrody dokona Jury złożone z ekspertów biorących udział w Forum Dyskusyjnym „SPiN-aj Naukę” - sesja IV odbywającym się w dniach 14-19.02.2022. Przewodniczącym jury będzie Prezes Fundacji Eureka.
10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w trakcie ostatniej debaty Forum Dyskusyjnego tj. w dniu 19 lutego 2022 o godzinie 13.00 na kanale YT fundacji – oraz na platformie ZOOM (link dostępny po rejestracji).