SPiN-aj Naukę - sesja II


Cykl sesji pt. "SPIN-aj Naukę"Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/490992/2020).

Projekt jest realizowany jako część wspólnego przedsięwzięcia instytucji skupionych wokół ogólnopolskiego stowarzyszenia instytucji zajmujących się interaktywną nauką Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka - SPiN.

Sesja II: 18-22 czerwca 2021 (piątek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM/YT - rejestracja na wykład główny, warsztaty i prelekcję

rejestracja na wykład specjalny


Transmisja live na kanale You Tube Fundacji Eureka

Program:

Piątek 18 czerwca 2021, g. 17.00-18.30

Wykład główny:

„A jednak się kręci. Fale na Ziemi i w kosmosie”

prof. Marek Biesiada

(Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa)

Forum dyskusyjne (prelekcje, warsztaty z udziałem ekspertów, pokazy doświadczeń):

Eksperci: prof. Marek Biesiada, prof. Mariusz P. Dąbrowski, prof. Vincenzo Salzano

19.06 (sobota), 10.30-11.30 Warsztat 1: Wirowanie cząstek, ciał i Ziemi - dyskusja przy wahadle Foucault w Szczecinie (prof. M. Biesiada, prof. M. Dąbrowski)

20.06 (niedziela), 12.00-13.00 Prelekcja 1: Koncepcja „Muzeum Fal” Jerzego Stelmacha z pokazami doświadczeń wystawy Eureka (prof. M. Dąbrowski, dr M. Paczwa)

21.06 (poniedziałek), 17.00-18.00 Special lecture: "Electromagnetic waves telling us the history of the Universe" (prof. Vincenzo Salzano) (wykład specjalny w jęz. angielskim „Fale elektromagnetyczne opowiadają nam historię Wszechświata”)

22.06 (wtorek), 10.00-11.00 – Warsztat 2: Czego możemy dowiedzieć się o Wszechświecie z obserwacji fal elektromagnetycznych i grawitacyjnych? (prof. M. Biesiada, prof. M. Dąbrowski, prof. V. Salzano)

Informacja wprowadzająca:
Forum dyskusyjne ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad kosmosem i ewolucją Wszechświata rozpoczynając od prostych obserwacji ruchu drgającego i falowego na Ziemi. Będzie omówiony ruch wahadła Foucault jako dowodu na ruch obrotowy Ziemi oraz przykłady ruchu falowego wraz z historycznie utworzoną przez patrona Fundacji Eureka koncepcją muzeum ruchu falowego. Zaprezentowane zostaną doświadczenia ukazujące ruch falowy. Głównym wątkiem forum będzie dyskusja korzyści wynikających z obserwacji astronomicznych bazujących na danych z teleskopów wykorzystujących fale elektromagnetyczne oraz z nowych narzędzi do badania kosmosu jakimi są detektory fal grawitacyjnych (teleskopy grawitacyjne). Wykładowcą wiodącym będzie prof. Marek Biesiada z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie – specjalista z zakresu fal grawitacyjnych oraz szczeciński ekspert obserwacji fal elektromagnetycznych w kosmologii - prof. Vincenzo Salzano.