Eksponaty


"Atomowa Eureka E=mc2" składa się z siedmiu interaktywnych eksponatów: pomiar licznikiem promieniowania materiałów pobranych z otaczającego nas środowiska (sól, cegły, płytki ceramiczne), rozdzielanie izotopów uranu za pomocą wirówki, konstrukcji jądra atomowego za pomocą sił jądrowych, niestabilności ciężkich jąder atomowych i ich rozpadu w reaktorze jądrowym, połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych w czasie, różnicy między elektrownią jądrową a elektrownią konwencjonalną oraz barier bezpieczeństwa elektrowni jądrowej.

Najbardziej spektakularnym i oryginalnym eksponatem są tzw. krążki Stelmacha> - okrągłe magnesy symulujące protony oraz okrągłe krążki żelazne symulujące neutrony, które połączone razem są w stanie tworzyć jądra atomowe od najlżejszych do najcięższych. Cztery krążki Stelmacha (2 protony i 2 neutrony tworzące jądro helu) zostały umieszczone w logo Fundacji.

Oprócz interaktywnych eksponatów, na wystawie znajdują się również plansze z opisem mechanizmu powstawania energii jądrowej podczas rozbicia jąder atomu. Opisy ilustrowane są rysunkami oraz zdjęciami.