Nauka bliżej - sesja II


Cykl sesji pt. "Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa"Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” Ministra Edukacji i Nauki (POPUL/SN/0138/2023/01).

Sesja II: 19-24.02.2024
Transmisja zdalna ZOOM/YT - rejestracja na wykład główny, warsztaty i wykłady towarzyszące

Transmisja live na kanale You Tube Fundacji Eureka

Program:

Poniedziałek 19 lutego 2024, g. 17.00-18.30 (Dzień Nauki Polskiej)

(Fundacja Eureka, Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Forum dyskusyjne (wykłady, warsztaty i wywiady):

20.02.2024 (wtorek), 17.00-18.30 Wykład specjalny 1: „Nagroda Nobla – procedury formalne i praktyka." (prof. Wacław Gudowski, Królewski Instytut Techniczny, Sztokholm)

21.02.2024 (środa), 12.30-14.00 Wykład specjalny 2: „Studium przypadku: prof. Andrzej Trautman – dlaczego powinien otrzymać Nobla?” (prof. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Uniwersytet Warszawski)

23.02 (piątek), 14.00-15.00 Warsztat dyskusyjny 1: Polskie szanse na Nobla – nauki ścisłe i przyrodnicze. Idea „Polskiego Nobla” czyli Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. (prof. M.P. Dąbrowski, prof. W. Gudowski, prof. J. Ciosłowski)

23.02.2024 (piątek), 17.00-18.00 Warsztat dyskusyjny 2: Polskie szanse na Nobla – nauki medyczne i ekonomiczne. Idea "Zachodniopomorskiego Nobla". (prof. J. Lubiński, prof. M.P. Dąbrowski)

Wywiady z polskimi wybitnymi naukowcami

(prowadząca - dr Monika A. Koperska, popularyzatorka nauki)


Informacja wprowadzająca:

Forum dyskusyjne będzie poświęcone analizie przeszłych i przyszłych szans polskich naukowców na dołączenie do grupy noblistów. Sesję poprowadzi prof. M.P. Dąbrowski z Fundacji Eureka i Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej, który przedstawi autorskie propozycje - oparte o rzetelną ocenę osiągnięć - polskich kandydatów do Nagrody Nobla od czasów Marii Skłodowskiej-Curie do dnia dzisiejszego (np. prof. Marian Smoluchowski). W warsztatach sesji weźmie udział kilku ekspertów z kluczowych dyscyplin naukowych które reprezentują domniemani kandydaci (np. prof. A. Wolszczan, prof. Wojciech Żurek, prof. P. Chomczyński), w celu odbycia dyskusji realności osiągnięcia tego zaszczytnego wyróżnienia. Zostanie też przedstawiony wykład specjalny na temat tajników wyłaniania laureatów Nagrody Nobla przez prof. Wacława Gudowskiego z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie będący w gronie osób mających styczność z Komitetem Noblowskim. Wykład specjalny na temat wkładu do odkrycia fal grawitacynych przez kandydata do Nobla wygłosi prof. Paweł Nurowski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. W dalszej perspektywie czasowej zostaną wyedytowane wywiady z rozważanymi kandydatami do Nagrody Nobla poprowadzone przez znane dziennikarki naukowe.