Źródła - Sesja I


Cykl sesji pt. "Źródła energii przyszłości dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/513556/2021).

Sesja I: 23-24 maja 2022 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM/YouTube - wymagana rejestracja


Program:

Poniedziałek 23 maja 2022, g. 17.00-18.30

Wykład główny:
„Szkodliwe emisje gazów i pyłów do atmosfery oraz problem smogu”


prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
(Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha, NCBJ, Uniwersytet Szczeciński)

Wtorek 24 maja 2022, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne

Eksperci: prof. M.P. Dąbrowski, prof. K. Czerski (US), dr hab. T. Denkiewicz (US), dr hab., prof. ZUT Zbigniew Zapałowicz

Tematy warsztatów:


W1: 9.00 – 10.00 „Jakie substancje są emitowane do atmosfery ze spalania węgla, ropy i gazu?”
W2: 10.30 -11.30 „Czym jest smog i jak można go uniknąć?”
W3: 12.00 – 13.00 „Benzopiren i inne substancje zagrażające zdrowiu”
W4: 13.30 – 14.30 „Filtry antysmogowe i antywirusowe HEPA – jak działają? Czy przed smogiem i Covid-19 możemy chronić się w podobny sposób?”
W5: 15.00 -16.00 „Konieczność transformacji do bezemisyjnych źródeł odnawialnych i jądrowych jako część operacji antysmogowej i antycieplarnianej”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy pokazy interaktywne dotyczące smogu i ochrony przed nim oraz odnawialnych źródeł energii.

Informacja wprowadzająca:

Forum Dyskusyjne będzie skupione na problemie emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki) oraz pyłów w trakcie spalania paliw kopalnych przy generacji energii elektrycznej w elektrowniach. Podjęty zostanie też problem smogu, czyli zanieczyszczenia miast i innych okolic skupisk ludzkich poprzez pyły (głównie PM2,5 i PM10 oraz inne szkodliwe substancje takie jak np. benzopiren) wynikające ze spalania paliw kopalnych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla polskich miast, które znajdują się w tej niechlubnej klasyfikacji na jednych z czołowych miejsc w Europie i na świecie. Wykładowcą wiodącym będzie prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski zajmujący się w ostatnich latach zagadnieniami energetyki i ochrony środowiska związany z Fundacją Eureka, Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Uniwersytetem Szczecińskim.