Our Team

Animatorzy wystaw:

- mgr inż. Oskar Alksnin - o.alksnin@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr Roman Gwizdek - r.gwizdek@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr Katarzyna Leszczyńska - k.leszczynska@fundacja-eureka.edu.pl
- dr Mateusz Paczwa - m.paczwa@fundacja-eureka.edu.pl
- Michał Nowak - m.nowak@fundacja-eureka.edu.pl

Obsługa techniczna wystaw:
- mgr Roman Gwizdek - r.gwizdek@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr inż. Wiesław Siewko - w.siewko@fundacja-eureka.edu.pl

Interaktywne kursy przedmiotowe:

- mgr Wiesław Piotrowski - w.piotrowski@fundacja-eureka.edu.pl
- dr Anna Dąbrowska - a.dabrowska@fundacja-eureka.edu.pl