Forum Dyskusyjne Fundacji Eureka - Źródła


Nasze trzecie Forum ma tytuł "Źródła energii przyszłości dla ochrony klimatu" i składa się z 4 sesji tematycznych. Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/513556/2021).

Temat Sesji I (23-24.05.2022) tego Forum to: "Szkodliwe emisje gazów i pyłów do atmosfery oraz problem smogu".

Temat Sesji III (19-20.09.2022) tego Forum to: "Źródła czystej energii przyszłości dla mieszkańców Ziemi".

Temat Sesji II (8-9.12.2022 - tego Forum to: "Zmiany klimatu na Ziemi - podstawowe dowody".

Temat Sesji IV (14-15.11.2022) tego Forum to: "Źródła energii dla podróży kosmicznych i zasiedlenia planet".

Transmisje zdalne na YouTube