Źródła - sesja II


Cykl sesji pt. "Źródła energii przyszłości dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/513556/2021).

Sesja II: 8-9 grudnia 2022 (czwartek-piątek)

Transmisja zdalna ZOOM/YouTube - wymagana rejestracja


Program:


Czwartek 8 grudnia 2022, g. 17.00-18.30

Wykład główny:
„Zmiany klimatu na Ziemi - podstawowe dowody”


prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

(Zespół Fizyki Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Piątek 9 grudnia 2022, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne:

Eksperci: prof. Kazimierz Różański, prof. K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, prof. W. Gudowski

Tematy warsztatów:
9.00 – 10.00 „Czym jest klimat? Czy klimat i pogoda są tym samym?”
10.30 -11.30 „Geofizyczne zmiany klimatu w dalszej i bliższej historii Ziemi?”
12.00 – 13.00 „Natura czy człowiek? Antropogeniczne przyczyny postępujących zmian klimatu”
13.30 – 14.30 „Konsekwencje zmian klimatu i działalności technologicznej człowieka dla ekosfery Ziemi”
15.00 -16.00 „Jakie działania należy podejmować dla ochrony klimatu na Ziemi?”

Informacja wprowadzająca:

Forum Dyskusyjne będzie skupione na problemie zmian klimatycznych na Ziemi. Omówione będą główne przyczyny zmian klimatycznych spowodowane działalnością człowieka. Podjęta będzie dyskusja i przekazane argumenty o tym na ile zmiany klimatyczne z tego tytułu faktycznie są determinantą klimatu wobec aktywności Słońca, która zmienia się cyklicznie (cykle Milankovicia). Przedyskutowane zostaną możliwości zahamowania postępujących zmian klimatycznych w perspektywie czasowej XXI wieku. Wykładowcą wiodącym będzie prof. Kazimierz Różański z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - uznany specjalista fizyki środowiska i ochrony klimatu.