languages

Eksperyment Cavendisha

Eksperyment Cavendisha wykonany przez niego w 1798 roku polegał na wyznaczeniu stałej grawitacji G za pomocą wagi skręceń. W październiku 2006 roku dokładna replika tego eksperymentu została ustawiona w hallu Wydziału Matematyczno-Fizycznego US. Obecnie ze względu na prace remontowe w budynku eksperyment jest niedostępny dla zwiedzających.

Ten eksperyment sprawdzający poprawność teorii powszechnego ciążenia Newtona dał podwaliny do powstania ogólnej teorii względności Einsteina, która przewidziała istnienie czarnych dziur w kosmosie i fal grawitacyjnych. Te ostatnie zostały odkryte 11 września 2015 roku przez amerykański interferometr LIGO co zostało ogłoszone w dniu 11 lutego 2016 roku.