Forum dyskusyjne Fundacji Eureka - Czyste Źródła Energii


Nasze czwarte Forum Dyskusyjne ma tytuł "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu" i składa się z 6 sesji tematycznych. Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).