Forum dyskusyjne Fundacji Eureka - Klimat

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha od 15 grudnia 2017 roku wykładem prof. M.P. Dąbrowskiego pt. "Czym była Gwiazda Betlejemska?" zainicjowała nowe przedsięwzięcie polegające na wymianie myśli oraz dyskusji na różne ciekawe kontrowersyjne tematy dotyczące nauki, kultury oraz społeczeństwa.

Od 9 listopada 2020 roku Fundacja Eureka organizuje fora dyskusyjne na temat energetyki jądrowej oraz najnowszych osiągnięć nauki.

Pierwsze Forum ma tytuł "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu" i składa się z 4 sesji tematycznych. Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (dawniej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (SONP/SN/463810/2020).

Temat Sesji I tego Forum to: "Promieniowanie jonizujące a syndrom radiofobii".

Temat Sesji II tego Forum to: "Aspekty lokalizacyjne i bezpieczeństwa energetyki jądrowej".

Temat Sesji III tego Forum to: "Doskonały miks energetyczny dla ochrony klimatu".

Transmisja zdalna ZOOM/YouTube: rejestracja

Drugie Forum odbywa się pod hasłem SPiN-aj naukę.