Forum dyskusyjne Fundacji Eureka - SPiN-aj Naukę

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha od 15 grudnia 2017 roku wykładem prof. M.P. Dąbrowskiego pt. "Czym była Gwiazda Betlejemska?" zainicjowała nowe przedsięwzięcie polegające na wymianie myśli oraz dyskusji na różne ciekawe kontrowersyjne tematy dotyczące nauki, kultury oraz społeczeństwa.

W 2020/21 roku Fundacja Eureka organizuje fora dyskusyjne na temat energetyki jądrowej oraz najnowszych osiągnięć nauki.

Drugie forum to "SPiN-aj naukę". Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/490992/2020).

To Forum jest realizowane jako część wspólnego przedsięwzięcia instytucji skupionych wokół ogólnopolskiego stowarzyszenia instytucji zajmujących się interaktywną nauką Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka - SPiN.

Temat Sesji I tego Forum to: "Genetyka i nowotwory dziedziczne".

Transmisja zdalna ZOOM/YouTube: rejestracja