Źródła - sesja IV


Cykl sesji pt. "Źródła energii przyszłości dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/513556/2021).

Sesja I: 14-15 listopada 2022 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja.
Transmisja zdalna na You Tube - bez rejestracji.Program:

Poniedziałek 14 listopada 2022, g. 17.00-18.30

Wykład główny:
„Źródła energii dla podróży kosmicznych i zasiedlenia planet”


prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski

Wtorek 15 listopada 2022, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne

Eksperci: prof. K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, dr hab. T. Denkiewicz, prof. W. Gudowski, dr Rafael Popper

Tematy warsztatów:

9.00 – 10.00 „Energia jądrowa jako standardowe źródło energii dla sond kosmicznych”
10.30 -11.30 „Energia jądrowa jako podstawowe źródło energii dla kolonizatorów Marsa”
12.00 – 13.00 „Jednokierunkowa podróż na Marsa – wyzwania dla pionierów” (z udziałem dr Rafaela Poppera, częściowo po angielsku z tłumaczeniem)
13.30 – 14.30 „Projekty napędu jądrowego do rakiet kosmicznych”
15.00 -16.00 „Źródła energii i przyszłość ekspansji ludzkości w kosmos”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy pokazy interaktywne dotyczące pozyskiwania prądu z czystych źródeł energii.

Informacja wprowadzająca:

Forum Dyskusyjne będzie skupione na dyskusji roli jaką odgrywa i będą odgrywały różne źródła energii w misjach kosmicznych. Są to kwestie związane z zasilaniem w energię długoterminowych misji eksplorujących Wszechświat oraz napędu do rakiet. Poruszona będzie możliwość zasiedlania planet poza Ziemią. Obecnie główne zainteresowanie w tym zakresie budzi tzw. "terraryzacja" i zasiedlenie Marsa. Omówione bedą główne aspekty zasilania w energię możliwych pionierów na tej planecie w przyszłości. Wykładowcą głównym będzie prof. Mariusz P. Dąbrowski z Fundacji Eureka, Uniw. Szczecińskiego i NCBJ.