RODOPolityka prywatności

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności ("Polityka"), która:

- określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
- wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz
- wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Oferujemy szeroką gamę usług, dlatego chcemy, aby było dla Ciebie jasne, co obejmuje niniejsza Polityka.  Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce "naszymi Usługami").  Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć:

- korzystanie z naszych Usług;
- korzystanie z naszych stron internetowych (“nasze Strony Internetowe”), na których zamieszczono niniejszą Politykę;
- udział w ankietach, konkursach lub wydarzeniach organizowanych przez nas.

Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

§1 Dane osobowe, które zbieramy

Gdy korzystasz z naszych Usług możemy zbierać od Ciebie następujące dane:

a) Gdy rejestrujesz się do naszych Usług, możesz przekazać nam:


- Dane identyfikujące Ciebie lub członków Twojej rodziny (mogące zawierać także dane dotyczące Twoich dzieci), w tym adres pocztowy oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, adresy e-mail, numery telefonów oraz Twoją formę grzecznościową (np. Pan/Pani).

b) Gdy przeglądasz nasze Strony Internetowe, możemy zbierać:

- Informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych Usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się).

c) Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług lub bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach lub recenzjach na temat naszych Usług, możemy zbierać:

- Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami odnośnie naszych Usług (przykładowo imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.
- Twoje uwagi, opinie oraz odpowiedzi udzielone przez Ciebie w ramach ankiet oraz recenzji.

Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych. Przykładowo, te inne dane osobowe pomagają nam ulepszać i mierzyć efektywność naszej komunikacji marketingowej.

§2 W jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe

Dane osobowe wykorzystujemy do:

a) Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:


- prawidłową realizację Usług,

Podstawa prawna:

- przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowy (W tym czasie zbieramy dane dotyczące zamówień i transakcji, dane kontaktowe, szczegółowe informacje dotyczące profilu. Nie będziemy w stanie dostarczyć Ci Twoich produktów lub usług, jeśli nie podasz nam tych informacji) ,
- prawnie uzasadniony interes Fundacji
- inne operacje przetwarzania danych występujące po zamówieniu Usługi i w odniesieniu do pozostałych danych osobowych określonych w niniejszej sekcji


b) Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

- Wykrywanie nadużyć finansowych i innych przestępstw oraz zapobieganie im

Jest dla nas ważnym, abyśmy monitorowali, w jaki sposób nasze Usługi są wykorzystywane, aby wykrywać i zapobiegać oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu korzystaniu z nich.  Pomaga nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług, w zgodzie z obowiązującymi warunkami (regulaminami) ich używania.

Podstawa prawna:
-- prawnie uzasadniony interes Fundacji

- Dostarczanie Ci odpowiedniej komunikacji internetowej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych) dotyczącej naszych Usług.

Możesz zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji marketingowej, zarówno podczas rejestracji do naszych Usług, jak i w dowolnym momencie później.

Podstawa prawna:

-- w przypadku większości wiadomości marketingowych przesyłanych do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS bazujemy na Twojej zgodzie, jednak istnieją też sytuacje, gdy mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, aby wykorzystać Twoje dane w ten sposób.

c) Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

- Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na Twoje posty w mediach społecznościowych, które zostały do nas skierowane, w kwestiach dotyczących naszych Usług

Chcemy lepiej służyć Ci, jako naszemu klientowi, dlatego wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o zmianach, jakie wprowadziliśmy lub zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub regulaminach naszych Usług).
Podstawa prawna:
-- prawnie uzasadniony interes Fundacji

d) Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas. Twoje dane przetwarzamy na przykład, jeśli nie jesteś zadowolona/-y z zakupionych u nas Usług.

Podstawa prawna:
-- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, z tym że w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes Fundacji lub szczególny przepis prawa, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane, w celu wykonania naszego prawnego obowiązku.  

Prawnie uzasadniony interes Fundacji w korzystaniu z Twoich danych osobowych
W przypadkach, w których wskazaliśmy powyżej, że nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych opiera się na naszych „prawnie uzasadnionym interesie Fundacji”, ten interes to:

- zaspokajanie potrzeb naszych klientów, w tym dostarczanie naszych Usług;
- promowanie i wprowadzanie na rynek naszych Usług;
- ochrona i wspieranie naszej działalności, pracowników i klientów;
- zapobieganie i wykrywanie zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw;
- testowanie i rozwijanie nowych Usług, jak również ulepszanie już istniejących.
§3 Zasady ogólne
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 109A/10 (dalej: „my”, „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: al. Wojska Polskiego 109A/10, 70-483 Szczecin
- przez e-mail: info@fundacja-eureka.edu.pl

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Fundacji. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywności konta użytkownika lub dopóty, dopóki jest to konieczne do świadczenia usług użytkownikowi, spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów (w tym dochodzenia roszczeń).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody;
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych - w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail;
c) prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji - masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji. Fundacja zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych;
d) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych - masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w Serwisie, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta;
e) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych- masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Fundację, z wyjątkiem następujących sytuacji:
* masz niezakończone postępowanie w zakresie usług oferowanych przez Fundację,
* masz nieuregulowany dług wobec Fundacji, niezależnie od metody płatności,

* jeśli korzystasz z usług Fundacji, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych
f) prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni - 
masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego;

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail;

g) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji, wtedy Fundacja ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Fundacja musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

* jeśli Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia;
h) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
i) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych- gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4 Informacja handlowa
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?


Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

* dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy

* czy chcesz otrzymywać informacje o ofercie Fundacji (jeśli wybierzesz taką opcję)

* płeć (jeśli udzielisz nam takiej informacji)
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, mogą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy to zrobisz, Fundacja nie będzie mogła więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. 


Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom różnorodnych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do usług Fundacji (np. nowe usługi, zmiany w jego funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, życzenia świąteczne). Każdy z użytkowników ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Fundacji.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez Fundację Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie przez Administratora Twoich informacji na następujące sposoby:

- w celu przekazywania użytkownikowi dodatkowych komunikatów na temat aplikacji, informacji i wiadomości o promocjach, takich jak biuletyny;
- w celu informowania użytkownika o innych produktach lub usługach udostępnianych przez Fundację.

Podanie takich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

§5 Media społecznościowe i udostępnianie treści

Widżety mediów społecznościowych: nasze strony internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych takie jak przycisk „Lubię to" serwisu Facebook oraz widżety takie jak przycisk „Udostępnij". Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje.

§6 Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do redakcji Serwisu www.fundacja-eureka.edu.pl na adres info@fundacja-eureka.edu.pl

§7 Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana w celu dostosowania jej do zmian w naszych praktykach i procedurach traktowania informacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail) lub poprzez opublikowanie informacji na naszych stronach internetowych przed wejściem w życie tych zmian. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności.