zespół

Animatorzy wystaw:

- mgr Roman Gwizdek - r.gwizdek@fundacja-eureka.edu.pl
- Grzegorz Biskowski

Obsługa techniczna wystaw:
- mgr Roman Gwizdek - r.gwizdek@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr inż. Wiesław Langner - wiesiekl@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr Wiesław Siewko

Sprawy organizacyjne i animacja:
- dr Anna Dąbrowska - a.dabrowska@fundacja-eureka.edu.pl