languages

Rada

Rada Fundacji: (rada@fundacja-eureka.edu.pl)

Przewodniczący Rady Fundacji

prof. Krzysztof A. Meissner

Członkowie Rady Fundacji:

prof. Jan Lubiński

prof. Stanisław Musielak

adw. Dariusz Sosnowski